xổ số cà mau

xổ số cà mau

1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96

Sơ đồ tổ chức & Đơn vị thành viên

DANH MỤC TÊN VIẾT TẮT CÁC TỔ CHỨC/ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

NAG – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
NAA – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa Chi nhánh Hà Nội
NAE – Công ty cổ phần Điện tử Nagakawa
NAD – Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng
NAH – Công ty cổ phần Nagakawa Thành phố Hồ Chí Minh
KLW – Công ty cổ phần May KLW Việt Nam
IDT  –  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuật Nagakawa
QCC – Kiểm soát chất lượng 

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved
xổ số cà mauHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi