xổ số cà mau

xổ số cà mau

1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 16/06/2020

  Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

 • 12/06/2020

  Báo cáo của HĐQT và BTGĐ 2019

 • 12/06/2020

  Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao năm 2019 (Bản đính chính)

 • 05/06/2020

  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 • 05/06/2020

  Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

 • 28/05/2020

  Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020

 • 09/05/2020

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2020

 • 13/04/2020

  Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 • 10/03/2020

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2020

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved
xổ số cà mauHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi